Fuktmätare

Fuktmätare för sågspån MC-600SD

Fuktmätare MC-600SD för fuktmätning av sågspån
Fuktmätaren MC-600SD är gjord för fuktmätning av sågspån eller annat finfördelat trämaterial samt Hö och ensilage. Sågspån används som råvara vid pellets och brikettillverkning. Fuktmätaren kan även användas för att kontrollera fukt i trossbottnar. Fukthalten bestäms genom att resistansen mäts på det komprimerade materialet. Mätningen går till så här: Ladda mätkammaren med sågspån och komprimera manuellt till ca 0,2 MPa. Ställ in mättemperaturen. Fuktkvoten visas direkt i displayen. Fuktmätaren kommer i två versioner:

A = Lågt fukthaltsområde

B = Hög fukthaltområde

Version A är lämplig för att mäta fuktkvot i sågspån vid pelletstillverkning.

 Vill du hellre vet mer om fuktmätare för träflis?

TEKNISK SPECIFIKATION MC-600SD A/B
8-50 procent (%) Fuktkvot
35-70 procent (%) Fuktkvot
120 cm2
8-55% Fuktkvot
215 x 65 x 300 mm
1 kg
Fuktmätare för Sågspån Skriv ut datablad (pdf)