Fuktmätare

Adress:

Kirchweg 1A

DE-74427 Fichtenberg

Telefon:

+49(0)7971 9193950

Fax:

+49(0)7971 9193951

E-post: info@exotek.se

Valid CSS!

Infoo.se - Den

Ljudnivåmätare

SL-1300

EGENSKAPER

SL-1300 uppfyller kraven i IEC651 typ 2, ANSI S1.4 typ 2 avseende ljudnivåmätare.

Denna mätare är designad att uppfylla de krav som ställs av säkerhetsingenjörer och arbetsmiljö ingenjörer. Instrumentets mätområde är 30-130 dB över ett frekvenområde från 31,5 Hz till 8 kHz.

Mätvärde visas som dB (A) eller dB (C). Med dB (A) filtering motsvarar mätvärdet det mänskliga örats frekvenskänslighet. Vid mätningar av buller från exempelvis maskiner bör dB (C) mätningar utföras. I vissa fall när ljudstyrkan varierar eller pulserar så skall tidsintegreringen var större (SLOW) detta för att erhålla noggrannare mätvärden.

 

Datablad

SL-8050IL

Ljudnivåmätare med USB anslutning för loggning.

Mäter dBA och dBC

Ljudnivå mätare Denna ljudmätare är designad för att användas vid undersökningar av bullermätningar eller andra sorters ljudnivåmätningar. Uppfyller standard IEC61672-1 CLASS2 för ljudnivåmätare. Funktioner: MAX & MIN mätvärden Over range display Under range display dBA & dBC FAST & SLOW response Kan även anslutas via analoga utgångar till en X-Y skrivare frekvensanalysator. Levereras med: Mjukvara för loggning, USB kabel, batteri, batterieliminator, spårskruvmejsel 3,5 mm i en transportväska av hårdplast.

Datablad